The global benchmark
for workplace language skills

Com es comuniquen els resultats?

BULATS Online Reading and Listening test i BULATS CD-ROM Reading and Listening test:

Les proves produeixen un formulari d'informe de prova amb els següents tres resultats:

• Puntuació global

• Puntuació de comprensió oral

• Puntuació de lectura i grau de coneixement de l'idioma.

Els candidats també se'ls dóna el CEFR level assolit (deA1-C2).

Els Test Report Forms de prova poden ser impresos en paper de informe de resultats BULATS especialment preparat amb informació sobre les notes

Els resultats BULATS es presenten de manera clara en un informe que pot ser dirigit a persones o grups en funció de les seves necessitats. La puntuació d'un candidat es basa en una escala d'1 a 100, que es poden assignar a CambridgeESOL i els marcs de qualificacions reconeguts internacionalment.

BULATS pot declarar

La prova standard

El format exacte dels resultats de la prova el decideix l'organització que lliura la prova. Normalment, els candidats reben un informe de prova, que inclou la seva puntuació global i el nivell i les puntuacions obtingudes en cada secció.

Copyright © 2012 · Trainingtutor

Contacte: info@trainingtutor.net Tlf.937 555 080 - 637 037 150 FAX: 93 741 91 38. Direcció: Jaume Balmes, 37 08301 Mataró.