The global benchmark
for workplace language skills

Interpretació dels resultats

La prova d’éxpresió oral

Els candidats reben un informe de prova, el que dóna una avaluació de la seva capacitat total (en el marc del CEFR) amb distincions més subtils de +, - i =. Una descripció del que el candidat és probable que sigui capaç de fer en l'idioma en el lloc de treball (per exemple, "es pot tractar amb els clients, responent a preguntes senzilles") pot ser imprès en el revers de l'Informe d'Assaig.

L'examen d'escriptura

Els candidats reben un informe de prova similar a la de la prova d'expressió oral.

Copyright © 2012 · Trainingtutor

Contacte: info@trainingtutor.net Tlf.937 555 080 - 637 037 150 FAX: 93 741 91 38. Direcció: Jaume Balmes, 37 08301 Mataró.