The global benchmark
for workplace language skills

Què és BULATS?

BULATS és un sistema de proves d'idiomes específic per a empreses i organitzacions que necessitem una manera fiable d'avaluar la capacitat lingüística dels grups d'empleats o estudiants.

BULATS està dissenyat per avaluar la competència lingüística dels empleats que necessitin utilitzar un idioma estranger en el seu treball, i per als estudiants i empleats en cursos d'idiomes o en cursos professionals de negocis, on la capacitat en llengües estrangeres és un element important del curs.

BULATS ofereix

• Proves de llenguatge rellevants, útils i fiables en contextos de treball

• Informes sobre l'acompliment dels candidats en termes de les normes de nivell internacionals

• Administració de la prova per adaptar-se a les necessitats individuals de l'empresa client

• Rapidesa amb els resultats de l'examen

• Informació per ajudar a la interpretació dels resultats de les proves

• Assessorament a les empreses sobre les estratègies apropiades per a les proves de llenguatge, l'avaluació de les necessitats de llenguatge (el llenguatge d'auditoria) i la formació.

En l'actualitat, s'ofereixen cinc diferents tipus de proves: el BULATS Computer-based test (versions online i CD-ROM), el BULATS Standard test (prova de llapis i paper), el BULATS Writing test(examen escrit) i el BULATS Speaking test(oral).

BULATS és un servei multilingüe, que ofereix proves paral • leles en Anglès, francès, alemany i espanyol.

Les proves en Anglès són produïdes per la Universitat de Cambridge ESOL Examinations, en francès per l'Aliança Francesa, en alemany pel Goethe-Institut i en espanyol per la Universitat de Salamanca.

Aquestes quatre institucions són membres de l'Associació d'Examinadors d'Idiomes a Europa. BULATS és coordinat per la Universitat de Cambridge ESOL Examinations, que han estat produint els exàmens d'idiomes des de 1913 i realitzen més de 1,5 milions de proves a l'any en més de 130 països. Cambridge ESOL forma part de Cambridge Assessment, una de les agències més grans del món d'avaluació.

Les normes internacionals

En un entorn empresarial cada vegada més internacional, la comunicació és essencial per a les pràctiques de treball eficaços i eficients, i és vital que els mateixos estàndards de coneixements lingüístics s'utilitzen tant per a la comunicació interna i per a la comunicació amb les organitzacions associades. BULATS està lligada a la del Consell d'Europa Common European Framework of Reference for Languages - un punt de referència reconegut internacionalment.

BULATS és l'únic sistema en el món que pot proporcionar una prova fiable i multilingüe que està vinculada a una adequada investigació, amb un marc apropiat i nivells acceptats internacionalment.

Copyright © 2012 · Trainingtutor

Contacte: info@trainingtutor.net Tlf.937 555 080 - 637 037 150 FAX: 93 741 91 38. Direcció: Jaume Balmes, 37 08301 Mataró.