Fiscalitat Operativa

Aula virtual - Telepresencial | Comptabilitat i Finances | Treballador en actiu /autònom

Del 15-09-2021 al 29-11-2021

Duració: 60 Hores

Horari: Dilluns i Dimecres de 18:00 a 21:00

Promoció: Curs 100% subvencionat per treballadors i autònoms

Centre: Mataró

Imagen agregada por el usuario

Descripció

Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el "Ministerio de Empleo y Seguridad Social". Formació prioritària per a treballadors en actiu.


Formació que no admet treballadors de l'Administració Pública.

 

Es sol.licitarà: Fitxa d’alumne, Fotocòpia de DNI i Fotocòpia d’una nòmina o rebut actualitzat del pagament a la Seguretat Social en el cas dels treballadors i autònoms del mes d'inici del curs, i document DARDO per als aturats.

 

 

Objectius

Objectiu general:

Conèixer el món fiscal des del punt de vista pràctic de l’acompliment de les obligacions quant a les activitats empresarials, professionals i societats mercantils

 

Continguts

1. Introducció

1.1. Sistema fiscal espanyol

1.2. Llei General Tributària i els seus reglaments

1.3. Persones físiques, jurídiques i sense personalitat jurídica

1.4. Responsabilitat fiscal - Delictes contra la hisenda pública

2. Censos

2.1. La pàgina web de l'AEAT

2.2. La signatura electrònica habilitada

2.3. Les notificacions electròniques

2.4. Altes, baixes i modificacions censals.

2.5. Models 030, 036, 037, 840

3. L’obligació de retenir.

3.1. Retencions del treball. Models 111 i 190

3.2. Retencions d’arrendaments. Models 115 i 180

3.3. Retencions del capital. Models 123 i 193

3.4. Retencions de premis. Model 230

3.5. Retencions a no residents. Diversos models

4. Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

4.1. Estudi general de l’impost

4.2. Les activitats empresarials: Estimació directa, normal i simplificada Estimació objectiva

4.3. Les activitats professionals: Estimació directa, normal i simplificada

5. Impost sobre societats

5.1. Estudi general de l’impost

5.2. Obligació de declarar terminis

5.3. Operacions vinculades

5.4. Resultat comptable i dels ajustos permanents i temporals

5.5. Base imposable

5.6. Compensació de bases imposables negatives - Tipus - Bonificacions

5.7. Liquidació de l’impost. Model 200, 202, 220, 222

5.8. Obligacions formals

6. Impost sobre el valor afegit

6.1. Estudi general de l’impost

6.2. Altes censals referents a l’IVA: Règim de subjecció

6.3. Registre d’Operadors Intracomunitaris

6.4. Registre de revenedors de certs productes Altres impostos

6.5. L’obligació de repercussió i d’expedir factura -

6.6. Requisits per a la deducció

6.7. Operacions subjectes, no subjectes i exemptes

6.8. Operacions intracomunitàries

7. Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

7.1. Transmissions patrimonials: Estudi de l’impost

7.1. Transmissions oneroses

7.2. Operacions subjectes i no subjectes

7.3. Liquidació de l’impost. Model 600

7.4. Actes jurídics documentats: Estudi de l’impost: Operacions societàries.

7.5. Altres operacions

8. La inspecció dels tributs

8.1. Les notificacions

8.2. Drets i obligacions

8.3. Les diferents actes d’inspecció

8.4. Recursos i reclamacions TEAC I TEAR

Preinscripció

El camp és obligatori
El camp és obligatori
L'adreça no és correcta
El camp és obligatori

Fes la prova de nivell d'idiomes

Des de 1990 ens dediquem a formar particulars, empreses, directius i treballadors en el camp dels idiomes, les TIC i la gestió empresarial. La nostra plataforma www.trainingtutor.net és pionera i líder en la formació on-line amb més de 50.000 alumnes formats.

La formació en idiomes és fonamental en un món global, des de Trainingtutor posem al teu abast aquest Test de nivell de manera gratuïta.

Saber el teu nivell és el primer pas per a poder traçar conjuntament un itinerari que et permeti aconseguir els teus objectius.

Anglès - Alemany – Francès – Xinès - Àrab - Italià

TEST D’IDIOMES ONLINE

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar l'anàlisi de la navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. En prémer Accepto consent aquestes cookies. Podeu obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació