Gestió comptable i Gestió administrativa per Auditoria

Presencials | Comptabilitat i Finances | Aturat

Del 06-02-2024 al 20-09-2024

Duració: 670 Hores

Horari: Matins de 9 a 14:00 (a l'agost no hi ha classes)

Preu: 0

Promoció: 100% Subvencionat

Centre: Barcelona

Imagen agregada por el usuario

Descripció

- Títol de batxillerat (LOGSE o LOE) o equivalent a efectes acadèmics o laborals.

- Tenir el COU o el PREU.

- Títol de tècnic de qualsevol cicle formatiu de grau superior o de tècnic especialista (antiga FP2) de qualsevol especialitat.

- Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell 3.

- Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir.

- Haver superat les proves de competència clau a itineraris formatius de certificats de professionalitat de nivell 3 anteriorment.

- Haver superar la part comuna de la prova d‟accés als cicles formatius de grau superior (llengües i matemàtiques) o complir les condicions d‟exempció de les mateixes.

- Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys.

 

* Els títols estrangers, cal que estiguin homologats, o bé que s’hagi emès una resolució per la qual s’accepti la convalidació d’un títol estranger.

Objectius

 
Competència general
Efectuar la gestió administrativa comptable i fiscal, garantint el manteniment actualitzat del sistema d’informació i l’arxiu de la documentació, i realitzar les gestions administratives dels procediments previstos en el Pla Global d’Auditoria.

Continguts

Mòdul 1: Comptabilitat i Fiscalitat  (240 hores)

1.    Gestió comptable (90 hores)
1.1.    La teoria comptable
1.2.    El Pla General de Comptabilitat
1.3.    Tractament de les Masses Patrimonials
1.4.     Comptes anuals
1.5.    Anàlisi Econòmic i Financer de les Comptes Anuals
2.    Gestió fiscal (90 hores)
2.1.    Introducció a la Llei General Tributària
2.2.    L’impost sobre societats
2.3.    Impost sobre el valor afegit
2.4.    IRPF
2.5.    Règim Fiscal per Empreses de Reduïda Dimensió
3.    Implantació i control d’un sistema comptable (60 hores)
3.1.    Aplicacions informàtiques de Gestió Comercial Integrada
3.1.1.    Contaplus
3.2.     Aplicacions informàtiques de Gestió Financera- Contable
3.2.1.    Facturaplus
3.3.    Aplicacions informàtiques de Gestió Tributaria
3.3.1.    Nominaplus

Mòdul 2: Auditoria  (120 hores)

1.    Planificació de l’auditoria (50 hores)
1.1.    Introducció a l’Auditoria
1.2.    Planificació de l’Auditoria
1.3.    Problemàtica de l’Auditoria
1.4.    Comunicació a l’Empresa
2.    Auditoria de les àrees de l’empresa (70 hores)
2.1.    Auditoria de l’actiu
2.2.    Auditoria del Patrimoni Net
2.3.    Auditoria del Passiu
2.4.    Auditoria Fiscal
2.5.    Auditoria de la Memòria, L’Estat de Fluxos de l’efectiu i l’estat de canvis en el Patrimoni Net
2.6.    Les aplicacions informàtiques en el procés de l’auditoria

Mòdul 3: Ofimàtica  (190 hores)

1.    Sistema Operatiu Windows, Recerca d’informació, Internet/Intranet i Correu electrònic
2.    Aplicacions informàtiques de Tractament de Textos (Microsoft Office Word)
3.    Aplicacions informàtiques de Fulls de Càlcul (Microsoft Office Excel)
4.    Aplicacions informàtiques de Bases de Dades Relacionals (Microsoft Office Excel)
5.    Aplicacions informàtiques per a Presentacions: Gràfiques d’informació (Microsoft Office Power Point)

Formació complementària (40 hores)

Mòdul 4: Pràctiques professionals no laborables (80 hores) 

Preinscripció

El camp és obligatori
El camp és obligatori
L'adreça no és correcta
El camp és obligatori

Fes la prova de nivell d'idiomes

Des de 1990 ens dediquem a formar particulars, empreses, directius i treballadors en el camp dels idiomes, les TIC i la gestió empresarial. La nostra plataforma www.trainingtutor.net és pionera i líder en la formació on-line amb més de 50.000 alumnes formats.

La formació en idiomes és fonamental en un món global, des de Trainingtutor posem al teu abast aquest Test de nivell de manera gratuïta.

Saber el teu nivell és el primer pas per a poder traçar conjuntament un itinerari que et permeti aconseguir els teus objectius.

Anglès - Alemany – Francès – Xinès - Àrab - Italià

TEST D’IDIOMES ONLINE

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar l'anàlisi de la navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. En prémer Accepto consent aquestes cookies. Podeu obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació